Uddannelse og faglig baggrund

Jeg er født i 1958 og har på min egen krop mærket, hvordan man v.h.a. øvelser kan yde hjælp til selvhjælp og v.h.a. behandling kan gøre noget for at have det godt i sin krop. Jeg lider af scoliose, som er en fejlvækst i rygsøjlen (den er s-formet og hvirvlerne drejede).

 

1978  Uddannet kontorassistent

1981  Uddannet som Statsautoriseret Fodterapeut

1987  Uddannet som afspændingspædagog (psykomotorisk terapeut)

Jeg har deltaget og deltager i relevante kurser og efteruddannelsesforløb gennem Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter.

Jeg har gennemgået kursusforløb hos Helle Gotved i Krop og Stemme, bevægelse o.a.

Jeg er uddannet som Ball-Stik instruktør v/ Grethe Wolfgang

Jeg har gennemgået kurser hos Stanley Rosenberg i

Kranio Sacral Terapi

Jeg har gennem 25 år undervist på hold for:

Hovedpine/migræne

Handicappede

Ryg

Løfteteknik

Hjemmeplejen i København

Ansatte på Apotekerforeningens kursusejendom

Almindelige aftenskolehold i afspænding og bevægelse

Private små hold i  afspænding og  bevægelse/fødselsforberedelse/Ball-Stik

Desuden har jeg 30 års erfaring med klienter i enetime i afspænding.

Herunder personer med gener som unødvendige muskelspændinger, uhensigtsmæssig brug af kroppen i bevægelse og i hvile, stress/hovedpiner(bl.a. efter trafikuheld / /piskesmældsdiagnoser) m.m.